Tuesday, February 8, 2011

Simpleng Tula


Eto ako nakaupo and walang magawa.
Walang makausap ni isa.
Nakakainggit naman sila.
Lesson namin kanilang nababasa.

Walang matinong computer na magamit.
Iyong iba may kulang at hindi makaconnect.
ICDL dapat pa namang basahin,
Para sa darating na quiz namin.

Malapit na rin ang oras,
Para kami ay lumabas.
Isang oras na rin ang lumipas,
Makakauwi na rin sa wakas.

Tapos na rin ang klase,
At oras na rin para umuwi.
Paalam muna sa kaibigan,
At bukas tuloy na naman sa pag-aaral.

Kahit papaano may nagawa rin,
Sa kadahilanang sarili ay libangin.
Dahil sa walang makausap at magawa,
Nakagawa rin ako ng simpleng tula..

Originally written in October 2003

No comments:

Post a Comment