Tuesday, February 8, 2011

Ang Tunay Mong Halaga


Sa inyong pagkakaibigan,
Ika'y minsa'y nababaliwala.
Dahil sa pansariling kagustuhan,
Ng iyong kaibigang kasa-kasama.

Minsan iyong nararamdaman,
Nag-iisa lang sa kawalan.
Di mo matanggap ang katotohanan,
Na ang nagpapahirap ay isang kaibigan.

Kaibigan ko, wag mong iisipin,
Na ika'y nag-iisa at walang makapiling.
Sa paligid ikaw ay tumingin,
Nandito kami para ikaw ay yakapin.

Kahit siya ay di nakauunawa,
Sa sakit na siya mismo ang may gawa.
Balang araw malalaman din niya,
Ang tunay mong halaga.

Originally written on September 27, 2003

No comments:

Post a Comment